Välkommen till Stora Sjötorp Samfällighetsförening!

kartaHär bor vi på historisk mark, man har funnit bosättningar så långt som 7000 år tillbaka. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Skateholmsboplatsen för mer information. Det finns även böcker av bland andra arkeologen Lars Larsson, och information på Trelleborgs museum för den intresserade.

I samfälligheten ingår 67 fastigheter samt vägar, skog, vattendrag och grönytor som samfälligheten förvaltar.

Årsavgift

Årsavgiften är lagstadgad. Årsavgiften uppgår för närvarande till 2.000 kr. Avgiften för 2020 fastställdes på årsstämman den 9 maj och ska betalas senast 30 juni 2020. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut utan respektive medlem ansvarar själv för att årsavgiften betalas i tid. Inbetalningen görs till bankgiro 5305-2908, Stora Sjötorp Samfällighetsförening.

Mera information