Kontakt

Styrelsen har följande sammansättning:

* Ordförande: Susanne Wiking (2020)

* Kassör: Kenneth Olsson (2020/2021)

* Sekreterare: Anders Sverke (2020/2021)

* Ordinarie Ledamot och vägansvarig: Mikael Jeppsson (2020/2021)

* Ordinarie Ledamot och grönområdesansvarig: Stefan Arvidsson (2020/2021)

* Suppleant: Per Ola Kastor (2020)

* Suppleant: Cecilia Krohn (2020)

Revisor och valberedning:

* Revisor: Ragnar Segersten (2020/2021)

* Revisor Suppleant: Dag Lasson (2020/2021)

* Valberedning: Bengt-Åke Persson (2020/2021)

* Valberedning: Arne Krohn (2020/2021)

 

Meddelande till styrelsen kan skickas till:

susannwiking@gmail.com

kenneth.olsson@bakertilly.se