Kontakt

Styrelsen har följande sammansättning:

* Ordförande: Jenny Martinsson (2019)

* Kassör: Kenneth Olsson (2019/2020)

* Sekreterare: Anders Sverke (2019/2020)

* Ordinarie Ledamot och vägansvarig: Mikael Jeppsson (2018/2019)

* Ordinarie Ledamot och grönområdesansvarig: Lars Nilsson (2018/2019)

* Suppleant: Per Ola Kastor (2019)

* Suppleant: Cecilia Krohn (2019)

Revisor och valberedning:

* Revisor: Ragnar Segersten (2018/2019)

* Revisor Suppleant: Dag Lasson (2018/2019)

* Valberedning: Bengt-Åke Persson (2019/2020)

* Valberedning: Arne Krohn (2018/2019)

 

Meddelande till styrelsen kan skickas till:

martinsson.jenny@gmail.com 

kenneth.olsson@bakertilly.se