Kontakt

 

Ordförande
Susanne Wiking (2020)
susannwiking@gmail.com
070-731 05 56

Kassör
Kenneth Olsson (2020/2021)
kenneth.olsson@bakertilly.se
0705-98 88 80

Sekreterare
Anders Sverke (2020/2021)
anders.sverke@telia.com
070-514 98 09

Bäck- och vägansvarig
Mikael Jeppsson (2020/2021)
micjepp1@gmail.com
073-352 04 27

Grönområdesansvarig
Stefan Arvidsson (2020/2021)
stefan.s.arvidsson@gmail.com
070-631 55 57

Suppleanter
Per Ola Kastor (2020)
Cecilia Krohn (2020)