Årsavgift

 

Årsavgiften är lagstadgad. Årsavgiftens storlek fastställdes på årsstämman den 11 maj 2019 och uppgår till 2000 kr från och med 2019. Den ska betalas senast 30 juni 2019. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut utan respektive medlem ansvarar själv för att årsavgiften betalas i tid. Inbetalningen görs till bankgiro
5305-2908, Stora Sjötorp Samfällighetsförening.