Årsavgift

 

Årsavgiften är lagstadgad och uppgår för närvarande till 2.000 kr. Årsavgiften för 2020 ska betalas senast 30 juni 2020. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut utan respektive medlem ansvarar själv för att årsavgiften betalas i tid. Inbetalningen görs till bankgiro 5305-2908, Stora Sjötorp Samfällighetsförening.