Årsavgift

 

Årsavgiften är lagstadgad och uppgår för närvarande till 2.000 kr. Årsavgiften för 2020 som fastställdes på årsstämman den 9 maj ska betalas senast 30 juni 2020. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut utan respektive medlem ansvarar själv för att årsavgiften betalas i tid. Inbetalningen görs till bankgiro 5305-2908, Stora Sjötorp Samfällighetsförening.