Gudaträdet – en invasiv art

Gudaträdet är en invasiv art som inte hör hemma i vår fauna. Det har påträffats på vårt område vid Sjötorpsvägen 17. Trädet har grävts upp och destruerats. Fyndet har dessutom rapporterats till artdatabanken. Medlemmarna uppmanas att hålla utkik efter detta träd. Hittar ni något så meddela Stefan Arvidsson som är grönområdesansvarig via e-post stefan.s.arvidsson@gmail.com eller per telefon 070-631 55 57.