Kustskyddsutredning Trelleborgs Kommun

Stigande vattenstånd med översvämningar och erosion är ett problem runt Skånes kust. Trelleborgs kommun har genomfört en kustskyddsutredning som är en idéstudie för högvattenskydd längs Trelleborgs kuststräcka utanför tätorten.

Utredningen kan laddas ner här:
https://app.box.com/s/iu7pmq0s8avyq24bs7tipbaefkn0ku5x