Bevattningsförbud i Trelleborgs kommun

Bevattningsförbud_2

Trelleborgs kommun har infört bevattningsförbud som gäller dagligen mellan klockan 06:00 och 22:00. Orsaken är att vattenverken inte hinner med att producera dricksvatten i samma utsträckning som det förbrukas. Förbudet omfattar bl. a. att bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske sparsamt med vattenkanna), fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad, högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon hemma mm.

Förbudet gäller i hela Trelleborgs kommun och tills vidare, troligtvis över hela sommaren. Om förbudet inte får tillräcklig effekt på vattenverken kan förbudet utökas till att gälla hela dygnet.

Uppdatering 10 augusti

Den senaste tidens värmebölja har medfört att vattenanvändningen i kommunen har ökat markant. Kommunens vattenverk går för högtryck för att producera nytt dricksvatten och ligger sedan flera dagar tillbaka på sin maximala kapacitet.

Bevattningsförbud mellan klockan 06.00 och 22.00 gäller i hela Trelleborgs kommun sedan 17 juni, men VA-avdelningen vädjar till allmänheten att inte heller vattna under kvällar och nätter. Som situationen är just nu kan bevattningsförbudet komma att gälla hela dygnet om inte vattenförbrukningen omedelbart går ner.

Kommunen kontrollerar löpande att bevattningsförbudet efterlevs. För fastigheter där det upptäcks att bevattningsförbudet bryts och där inte korrigering görs kommer från och med nu vattentillförseln att begränsas via strypventil.

Då problemet inte har med grundvattennivån att göra är det tillåtet med bevattning från egen brunn oavsett tidpunkt på dygnet.

För ytterligare information se Trelleborgs kommuns hemsida