Lyckad städdag!

Städdag_2020-04-25

Lördagen 25 april 2020 genomfördes en lyckad städdag! Drygt 20 medlemmar ställde upp och hjälptes åt att snygga till gemensamma grönytor, tvätta brevlådor mm.