Städdag 25 april 2020

Kratta

Städdagen i april förra året blev en succé då ett drygt 30-tal medlemmar ställde upp och hjälptes åt att snygga till gemensamma ytor!

Stora Sjötorp Samfällighetsförening och Framtidsgruppen bjuder in till en gemensam städdag lördagen 25 april. Samling vid grillplatsen kl. 09:30! Anmälan om deltagande görs till Bengt Jönsson på telefon 0705-42 58 49 eller via e-post beachjonsson@gmail.com senast 15 april.

Har du önskemål om några speciella gemensamma ytor som bör åtgärdas kontakta i så fall Bengt Jönsson beachjonsson@gmail.com eller Lasse Nilsson ln.marktradgard@telia.com

Efter arbetsinsatsen blir det grillad korv med bröd samt vatten att dricka hos Bengt och Ann-Christin Jönsson på Snödroppevägen 2. Önskas annat att dricka medtag detta själv.

Tag gärna med grensax eller såg! Väl mött!