Felparkerade bilar

Bästa Fastighetsägare.

 I samband med att avfallshanteringen ändrades i kommunen genomfördes i vårt område en förbättring av framkomligheten på våra vägar och vändplaner. Förbättringen genomfördes för att servicefordon lättare skall komma fram och kunna framföras på ett säkert sätt.

 På förekommen anledning vill vi påpeka att den förbättrade framkomligheten inte skall spolieras av ”felparkerade” bilar, släpvagnar eller genom att ytorna utnyttjas som upplagsplatser.

Vägar och vändplatser skall vara fria dygnets alla timmar och årets alla dager.

Framkomligheten är viktig och då inte enbart för sopbilen och kommunens servicefordon utan även utryckningsfordon och privatbilister skall alltid kunna räkna med att vägarna inom Samfälligheten är fria.

För fastighetsägare som hyr-ut eller lånar-ut sina fastigheter är det viktigt att se till att informationen når brukarna.

 Skateholm  2017-07-11

 Styrelsen Stora Sjötorps Samfällighetsförening 

 /Thomas Rosvall

Ordf.