Städdag 2017

Skateholm den 18 mars 2017

Fastighetsägare & intressenter i Stora Sjötorps Samfällighetsförening

Under tidigare år har det av och an genomförts ”städdagar” inom Samfälligheten. Gemensamma ytor har då fått lite extra tillsyn. Efter att styrelsen fått påpekande från ett antal fastighetsägare om diverse skönhetsfläckar i området, tänker vi försöka att återuppliva ”städdagen”. För att en städdag skall bli något så när effektiv krävs att minst hälften av fastigheterna blir representerade, det vill säga att vi blir minst 30 personer. Tanken är att städningen skall genomföras den 7 maj, då vi räknar med att alla sommarboenden är på plats efter vår årsstämma som är den 6 maj. Samlingen är tänkt ske vid ”Grillplatsen” klockan 09:00 och vi håller på till 15-tiden med en kort paus och en grillad korv.

Anmälan sker genom att skicka in ett mail till: styrelsen@storasjotorp.se  Tala om hur många som kommer och vilken fastighet det gäller. Besked om hur städdagen planeras eller ställs in kommer att publiceras på Samfällighetens hemsida senast den 28 april 2017 . http://www.storasjotorp.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen