Nya sorteringskärl i Beddingestrand

Hej, 

 Den 13 oktober var Beddingestrands Villaägareföreningen kallade till  ett möte med Trelleborgs Kommuns Avfall- och Återvinningsavdelning angående nya sorteringskärl som beräknas införas i vårt område under våren 2017. Från kommunen deltog Gabriella Eliasson, Avfalls- och Återvinningschef samt Torbjörn Jönsson, Driftchef. 

 Mötet var ett första inledande möte med oss boende och kommer att följas av möte med vägföreningarna, Beddingestrands Föreningsråd samt någon typ av allmänt möte med oss fastighetsägare för information och diskussion. 

 Införandet är något försenat beroende på leveransproblem med fordon som är lämpliga att ta hand om de nya sopkärlen. Vi kommer att få två tunnor med fyra fack i vardera. Kärl 1 med bl.a. matavfall kommer att tömmas varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. Extra tömning (en gång i veckan) av kärl 1 går att få mot en extra avgift, f.n. 107:- /extra tömning. Denna avgift kommer dock att öka kraftigt nästa år.

 Kommunens största problem i vårt område gäller framförallt de långa backningarna som sker idag på ett antal vägar söder om väg 9 där det saknas vändplatser. Dessa långa backningar är eller kommer inte att vara tillåtna p g a  säkerhetsrisker. Detta problem måste således lösas snarast. Vi påpekade under mötet att det inte kommer att vara acceptabelt att vi boende skall flytta fyllda och tunga kärl upp till  t.ex. väg 9. Vi diskuterade olika lösningar, bl.a. att man använder ett mindre fordon för att hämta upp kärl från fastigheterna fram till där lastbilen kan stanna och tömma dem. Vi hänvisade också Gabriella och Torbjörn till områdets vägföreningar för att närmare diskutera ev. vändplatser, ev. uppsamlingsplatser, etc. Ett möte med Östra Vägföreningen lär vara inbokat till november.

  Vi tog också upp problemet med fluglarver och dålig lukt under sommaren eftersom kärlen står i värmen under fjorton dagar. Många insändare i Trelleborgs Allehanda vittnar om detta problem. Gabriella tyckte dock att problemet är överdrivet. Extra tömning går dock att få enligt ovan. I mötet deltog från Villaägareföreningen; Ulla Granelli, Ingrid Jönsson och undertecknad.

  Hälsningar

 Torbjörn Lanker

 

Från valberedningen

Till medlemmarna i St. Sjötorps samfällighetsförening

Vi söker nya krafter som kan sig an arbete i styrelsen. Vi vet redan nu att vissa avsägelser kommer så därför vill vi vara ute i god tid med förnyelsearbetet av styrelsen.

Så du som har gått o längtat efter att komma med i styrelsen har nu en verklig chans till detta.

Vi söker redan nu ny ordförande o ny kassör, vi fattas sedan tidigare styrelsesuppleanter.

Så du som har synpunkter, tips om ny styrelsemedlem, känner för detta, hör av dig till oss i valberedningen så snart som möjligt.

Obs !
Ni känner väl till att kan vi inte få fram en styrelse själva,
måste vi gå till Länsstyrelsen o begära hjälp o då kostar det skjortan.

Med vänliga hälsningar från oss i valberedningen

Bernt Ivarsson, Primulavägen 1, tel. 070-5555990,  mail: bernt@bedinge.se

Markus Ekman, S. Förstadsgatan 19 B, Malmö , tel.073. 3861797