Protokoll styrelsemöte 20150325

Verksamhetsåret 2014/15 går mot sitt slut. Styrelsen har haft sitt sista möte för innevarande verksamhetsår och bifogar här protokollet. Klicka på länken nedan.

Under kommande vecka skickas dagordning och övriga handlingar för årsstämman ut till samtliga fastighetsägare i samfälligheten. Som framgått av tidigare protokoll håller vi stämma den 9 maj klockan 10:00 i Garnhuset. Röstlängd upprättas vid ankomsten till mötet och rösträtt har samtliga fastighetsägare som betalat sin årsavgift på 1000 SEK, pengarna måste finnas på föreningens konto senast den 8 maj. (Fastighetsägare med mer än en fastighet har dock bara en röst, se stadgarna).

Avtal om fiberkabel tecknas just nu för vårt område. Ni som inte tagit ställning eller inte haft tid att gå på informationsmöte och fortfarande har frågor, kan kontakta:

Tony Andersson STADSNÄT 0760-61 19 61 alt 018 843 10 00.

För att omfattas av den lägre inkopplingskostnaden, skall tecknande för tjänsten vara gjord innan april månads utgång.

Kabeldragningen är planerad till att starta i augusti 2015 och området beräknas ha fiberkabel i december 2015.

Även fastighetsägare som ännu inte byggt men planerar göra så kan med fördel kontakta Tony för att diskutera lämpliga förberedelser.

Busshållplatsen vid infarten till Stora Sjötorp (Brunnsbovägen) har flyttats ut till väg 9. Flera fastighetsägare har uttryckt missnöje med åtgärden. Både trafiksäkerheten för resenärerna och bekvämligheten har försämrats. Styrelsen har påpekat problemet för Trelleborgs Kommun (Trafikavdelningen). Ämnet diskuteras just nu på Kommunens hemsida, vid Trafikavdelningens Forum. Har Ni åsikter gå i på Forumet och delta.

Skogsgallringsprojektet och vissa dräneringsarbeten har inte kunnat genomföras som planerats för. Blöt väderlek och hårt belagd entreprenör är skälen till förseningarna. Båda projekten kommer att genomföras under innevarande eller senast kommande månad. Kostnaden för båda arbeten är reserverade i bokslutet 2014/15, dock finns medlen med i protokolls redovisade kontostatus per den 25 mars 2015.

https://app.box.com/s/2axzfyc6qkkghhmoinqikblkqquhaqnp