Protokoll styrelsemöte 20150225

Bifogat finns protokoll från årets (2015) första styrelsemöte. Klicka på länken nedan.

Vintern har varit exceptionellt blöt vilket medfört vissa förseningar med beslutade åtgärder i vår skog och på Sjötorpsvägen.
Skogsgallringen och uppröjning av befintligt ris och virke kommer att ske så fort marken torkat upp.
Styrelsen har bestämt sig för att inte per slutet av mars, lägga ut farthindret vid grillplatsen på Sjötorpsvägen, som tidigare meddelats. Skälen till att vänta med farthindret är två, dels i omsorg av vägen och dels att vi väntar på att Sjötorpsvägen inom kort, kommer att få en lagstadgad hastighetsbegränsning till 30 km/t.
Beddingestrands Föreningsråd arbetar just nu intensivt med ”fiberkabelprojektet”. Om projektet kan slutföras som tänkts, kommer ca: 1250 fastigheter i området att under innevarande år att få möjlighet till fiberkabel. Varje fastighetsägare kommer att kontaktas direkt av entreprenören och i den dialogen ta ställning till erbjudandet.
Föreningen har tecknat avtal om att kabelläggning kan ske inom vårt område, enligt tecknat kontrakt som är likalydande för samtliga föreningar i Beddingestrand.
Under 2014 beställdes och genomfördes skogsgallringstjänster enligt stämmans beslut, kostnaden för den del som inte hunnit slutföras är reserverat i 2014 års bokslut. I bokslutet är även reserverat medel (enligt offert) för beslutade men inte än genomförda dräneringsarbeten. Samtliga arbeten som beslutats under 2014 beräknas vara helt genomförd med utgången av april 2015. Den redovisade statusen på bankkontot 133,919 SEK innehåller medel som skall disponeras för beslutade åtgärder.

Styrelsen vill redan nu informera om att årets avgift, 1000 SEK/fastighet, skall finnas på föreningens konto senast fredagen den åttonde maj. Utebliven avgift medför förlorad rösträtt på stämman. Inga fakturor eller inbetalningskort skickas ut, föreningens bankuppgifter finns på hemsidan.
Fastighetsägare med känd E-postadress kommer även att meddelas via E-post, övriga kommer att erhålla informationen via vanlig Post./TR

 

https://app.box.com/s/0742fuuyb8utj9wrfp9ex1ac180fstg6