Stormen

Vi har idag den 5 dec 13:00 gjort en snabb inventering av hur vårt område drabbats av stormen.
På föreningens mark finns nu ett antal omkull blåsta träd, som kommer att röjas så fort vädret medger.
Vänligen, för er egen säkerhet, vidta inga åtgärder på skadade- eller fallna träd som finns på våra gemensamma ytor.
Vad vi kunnat se, efter en snabb tur i området, har inga byggnader skadats.
Med vänlig hälsning
För styrelsen
Micke / Thomas