Föreningsnytt 2013-06-12

Stämman är sen flera veckor avklarad och protokollet från stämman hittar ni här: Protokoll Årsstämman 2013

Som numera före detta ordförande vill jag, Hans-Owe Mårtensson, tacka för de åren jag tillägnat föreningen och hoppas att de flesta av er är nöjda med det arbete jag tillsammans med min styrelse åstadkommit.

Jag vill också passa på att tacka för den uppvaktning med en förträfflig blomsterkvast på stämman som avslutade mitt uppdrag.

Nu tar Thomas Rosvall över ordförandeklubban och jag önskar honom lycka till.

Till sist vill jag bara passa på att meddela att våra ihärdiga påtryckningar på Trafikverket angående ersättning för den exproprierade mark till förmån för cykel och gångväg längs väg 9, som vi äger, utföll med gott resultat. Vi kan tillräkna oss39.063:- till vår föreningskassa för de 250kvm mark som exproprierats. En tydlig indikering vad vår mark är värd om någon av någon anledning skulle vara intresserad att utnyttja vår mark.

Tack för ordet.

Avgående Ordförande