Föreningsnytt 2013-02-19

Årstämman 2013 kommer att hållas på Amalfi som vanligt och är bokad till den 27 april kl 13.00.

Kallelse kommer att skickas via mail som vanligt innehållande dagordning, motioner och övrig info.

Dessutom kommer kallelsen att publiceras här i sin helhet när den är klar och godkänd av styrelsen.

Ordförande