Föreningsnytt 2011-10-31

Styrelsen har skickat ut en enkät beträffande intresset för en Boulebana. För er som inte svarat vill vi gärna att ni gör detta så snart som möjligt.

Enkäten hittar ni här: Enkät Boulebana

Dessutom har det varit lite felaktigheter på vissa styrelseposters vallängd.

Föreningen ingår numera i Beddingestrands föreningsråd som har sitt nästa sammanträde en 15 november.

En cykel och gångväg kommer att byggas längs väg 9 vilket kommer att påverka delar av vår mark längs vägen. Mer information går att hitta på Trafikverkets hemsida.