Föreningsnytt 2011-06-06

Årsstämman avhölls planenligt på Amalfi. Deltagandet var som vanligt lågt och ett 20-tal fastigheter fanns representerade på mötet.

Protokollet från stämman kan ni läsa här: Protokoll Årsstämman 2011

Styrelsen har dessutom hunnit konstituera sig och den kompletta listan på styrelsen finns under kontakter.