Föreningsnytt 2011-02-21

Snart dags för årsstämman 2011!

Reservera lördagen den 7 maj kl 14.00. Preliminärt hålls stämman på Amalfi på samma sätt som förra året. Kallelsen kommer snart att publiceras i sin helhet på hemsidan.

Inför stämman har nu valberedningen börjat sitt arbete och kommer inom kort att skicka ut ett brev och en vädjan att lämna förslag på nya styrelsemedlemmar 2011.

Brevet finns på den här länken: Valberedningen_2011

Dessutom har styrelsen inlämnat en överklagan mot bygglov av återvinningsstation på tomten 14:46. Detta är fn parkeringsplatsen närmast busstationen.

Bakgrunden är att Tekniska förvaltningen, Renhållningsavdelningen har sökt bygglov för att bygga en återvinningsstation på tomten Stora Beddinge 14:46 vid infarten till samfälligheten utan att över huvud taget någon kontakt tagits med vår samfällighetsförening. Eftersom tomten ingår i ga:8 som vi förvaltar tycker vi att det varit god ton om någon form av diskussion förekommit den här ansökan. När nu inte så har skett fattade styrelsen beslutet att inlämna den här överklagan för att förhoppningsvis få till stånd någon form av samtal i ärendet. Än så länge har ingen från kommunen reagerat på det inlämnade överklagandet.

Vår överklagan finner du i sin helhet här: Överklagan av bygglov för Stora Beddinge 14:46

För den intresserade går det att följa händelseutvecklingen på Länsstyrelsens hemsida (diarenummer: 403-01099-2011):

http://diarium.lst.se/m/atglist.asp?DSN=8&atglist=VISA&diarienr=201101099&MaxRecords=750&PageSize=20&arhi=-1