Föreningsnytt 2010-04-19

Lantmäterisammanträdet den 14 april kan sammanfattas med att Långevadsvägen införlivas i ga:5. Detta är den gemensamhetsanläggning som ligger närmast norr om Stora Sjötorps samfällighet, ga:8. På sammanträdet gicks listan över ägare som utnyttjar vägen och/eller hör till ga:5, igenom. På frågan hur ga:8 utnyttjar vägen framhölls att vi stängt Sjötorpsvägen för trafik norrut till Långevadsvägen och kommer inte att använda vägen. Det framkom inga protester mot detta och förrättaren, Åke Uthas beslöt med detta budskap som underlag att ga:8 hålls utanför ga:5 och vi kan nu avsluta diskussionen om delaktighet i Långevadsvägens underhåll och koncentrera oss på våra egna vägar. En annan detalj som framkom på mötet var att gemensamhetsanläggningen ga:3 kommer att införlivas i ga:5.

Som alla säkert redan läst om har vi ansökt om statligt stöd för underhåll av våra vägar från vägverket men fått avslag pgaav att vägsträckan till längst bort belägna fastighet understiger 1000m. Nu är dessa regler under omarbetning och så snart reglerna ändras kommer en ny ansökan att lämnas in.

Inkomna motioner är nu uppsatta på vår anslagstavla och till de tidigare tre har styrelsen tillfört ett förslag/motion kring hanteringen av döda träd i området.

Styrelsen vill förslå en total genomgång av döda träd i de trädområden som finns inom våra fastigheter 14:18 och 14:63, för att dokumentera omfattningen och med detta kunna genomföra en förfrågan om kostnaden för fällning, bortforsling samt återplantering av nya träd i området. Detta förslås genomfört under 2010 för att kunna redovisas inför stämman 2011.