Föreningsnytt 2010-03-16

Kallelse till 2010 års stämma kommer inom kort att skickas ut via e-post eller med brev.

Ett anslag kommer dessutom att sättas upp på anslagstavlan. Anslag

Mötet hålls på Restaurang AMALFI, Beddingestrand, i den glasade verandan den 8 maj kl 14.00 (- 16.00).

Motioner måste vara styrelsen tillhanda före den 4/4 2010 för att dessa skall kunna beredas inför stämman.

Det är viktigt att årsavgiften är betald FÖRE mötet för att kunna utnyttja sin rösträtt.

Betalningen måste vara föreningen tillhanda några vardagar innan mötet.

Betalar ni sent inför mötet måste kvitto uppvisas att avgiften är betald.