Föreningsnytt 2010-02-09

På senaste styrelsemötet bestämdes datumet för 2010 års stämma till den 8 maj kl 14.00.

Plats för stämman kommer att meddelas i senare kallelse.

Motioner för stämman skall vara styrelsen tillhanda senast i mars 2010.

Motioner kan skickas brevledes eller via e-post till medlemmar i styrelsen.

Det beslöts dessutom att ingen vårstädning kommer att ske eftersom denna till stor del hanteras av externt anlitad entreprenör.

Däremot kommer vi att försöka sätta ihop en festkommitté för föreningen på stämman. Valberedningen tar gärna emot förslag på namn till den.

Valberedningen, Lisbeth Nilsson, arbetar med förslag till ny styrelse så alla förslag kan skickas till henne direkt via e-post: lisbeth.nilsson@tegelberga.se.

Kallelsen kommer att i största möjliga mån skickas via e-post. De som känner att de inte meddelat sin e-post adress är välkommen att skicka den till: storasjotorp@telia.com