Föreningsnytt 2009-06-08

Så har då äntligen protokollet från stämman kommit på plats.

En del förfrågningar har gjorts via vår hemsida och på annat sätt varför protokollet inte distribuerats? Tyvärr har inte protokollet funnits tillgängligt tidigare men nu finns det på plats både här på hemsidan och på anslagstavlan.

Nu finns alltså förutsättningarna för att den nya styrelsen skall kunna påbörja sitt arbete vilket också kommer att ske inom kort.

Dessutom kommer våra grönområden och vägkanter inom kort att klippas så därför uppmanas alla att hålla grönområde och vägkanter så fria som möjligt.

Hemsidan kommer att hållas uppdaterad om vad som i övrigt händer i vårt område.

Protokollet från stämman 2009