Föreningsnytt 2009-03-23

Senaste styrelsemötet hölls den 17 mars då det bl.a bestämdes att vårstädningen flyttas till samma dag som årsstämman, alltså den 9 maj.

Ordningen blir då att vi (som vanligt) börjat dagen kl 10.00 med städning i området. Samling sker vid grillplatsen där ordförande delar ut uppgifter till de närvarande.

Det finns idag minst två planerade åtgärder, röjning av nordöstra grönområdet och röjning av det södra grönområdet. Fler uppgifter kan tillkomma fram tills städdagen.

Därefter kommer stämman att avhållas på Hansens krog kl 14.00.

Det har inför stämman inkommit totalt 5 motioner från tre olika fastighetsägare:

Motion 1a – avser farthinder som bör sättas upp längs Sjötorpsvägen.

Motion 1b – avser att uppmana ägare till obebyggda tomter att hålla dessa i ordning.

Motion 2a – avser att få en vändplats byggd i slutet av Sjötorpsvägen när nu en vägbom hindrar genomfartstrafik.

Motion 2b – avser att få bäck/diket och gångstig återställt.

Motion 3 – avser att till årsstämman bjuda in ett larmbolag för information kring deras verksamhet i området.

Valberedningen har utarbetat ett förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2009.

Klickar ni på länkarna ovan kan ni läsa motioner och valberedningens förslag i sin helhet.