Föreningsnytt 2009-02-15

Våren närmar sig och med den en gemensam städdag. Planerna är att denna skall genomföras den 7 mars kl 9.00 enligt beslut i styrelsen den 20 januari 2009.

Dessutom står stämman för dörren vilken bestämts avhållas på Hansens krog den 9 maj kl 10.00.

Därav har valberedningen börjat sitt arbete i sökandet efter nya styrelsekandidater till de platser som är föremål för nyval. För de som önskar föreslå nya kandidater kontaktar ni lämpligen Tomas Rosvall ( thomas.rosvall@telia.com ) eller TjerstinKraft ( tj.kraft@tele2.se ) som ingår i valberedningen. Valberedningen har meddelat att ett förslag till ny styrelse skulle presenteras vecka 7.

Motioner inför årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.

Föreningens ekonomi är god.